Praktické hodiny první pomoci na naší škole

14.05.2018

Na přelomu dubna a května naši školu dvakrát navštívil pan Mgr. Petr Jaššo ze Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Nešlo o akutní situaci, kdy by musel někoho z nás zachraňovat, ale o doplňující praktickou výuku první pomoci pro žáky sedmých a osmých tříd v rámci předmětu výchova ke zdraví. Žáci se během dvouhodinového bloku seznámili s podmínkami práce rychlé záchranné zdravotní služby, zhlédli prezentaci s autentickými fotografiemi a komentářem ze skutečných zásahů, slyšeli záznamy volání na tísňovou linku, přičemž mohli vše rozebrat s výše jmenovaným odborníkem. Největším zážitkem pak pro zúčastněné byla vlastní simulace různých krizových situací, kdy si vyzkoušeli resuscitaci člověka – masáž srdce na figuríně nebo práci s defibrilátorem.