Pozvánka na školní ples

03.01.2018

Vedení školy, pedagogický sbor a školní sportovní klub při ZŠ v Odrách na Komenského ul.,

příspěvková organizace si Vám dovolují oznámit,

že v pátek 2. února 2018 od 20:00 hodin se pořádá v sále Dělnického domu tradiční, tentokrát již

XXIX. š k o l n í b á l

K poslechu, ale hlavně k tanci hraje

hudební skupina RK Band Radka Kňury.

Vstupné včetně slosovatelné místenky

s garantovanou cenou činí  250,-Kč

Všechny přátele školy zvou pořadatelé

Vstupenky je možno zarezervovat i zaplatit

u p. Šumberové ve školní družině (731 851 018)