Poznávací Exkurze Pro 7. B

01.06.2018

Pro třídu 7. B byly v rámci výuky přírodopisu a občanské výchovy v průběhu května připraveny dvě poznávací exkurze.

V pondělí 7. května jsme z oderského nádraží vyjeli vlakem do stanice Heřmánky. Odtud nás pa čekala procházka ke Skále Panny Marie a zpět na nádraží v Heřmánkách. Během cesty jsme se seznamovali s přírodními krásami a zajímavostmi tohoto kraje. Poznávali jsme kvetoucí rostliny a živočichy, kteří nám zkřížili cestu, také jsme se seznámili s chovem ovcí u Stupárků, prohlédli si PP Vrásový soubor u Klokočůvku a poutní místo Mariastein. Přírodovědný poznávací výlet byl doplněn o hry a soutěže ve skupinkách, do kterých se žáci na začátku rozdělili, přičemž se během celé cesty snažili nasbírat co nejvíce bodů. Ve škole pak byly nejlepší skupiny vyhodnoceny a odměněny sladkými cenami.

Za tři týdny – v úterý 29. května nás pak čekala přírodovědná exkurze do záchranné stanice v Bartošovicích nad Odrou, kam jsme se nechali dopravit autobusem. Zaměstnanci stanice si pro nás připravili téměř dvouhodinový program o ochraně volně žijících živočichů. Prostřednictvím prezentace nám představili význam a cíle této instituce, povyprávěli nám některé příběhy a vlastní zkušenosti se záchranou poraněných zvířat, ale také např. poukázali na nezbytnost třídění odpadu a ohrožení, které vzniká jeho odhazováním do přírody. Zajímavou součástí exkurze byla také přednáška ve vnitřních prostorách stanice doplněná prohlídkou četných vycpanin zvířat nainstalovaných ve svém přirozeném prostředí. Ještě poutavější byla prohlídka voliér se zachráněnými živými živočichy. Některé již bohužel není možno do přírody navrátit díky různým zdravotním handicapům. Mohli jsme si tak z blízka prohlédnout zástupce našich sov a dravců, hnízdění čápa bílého i černého, veverky, srnu, divoké králíky a další. Pracovníkům stanice jistě patří velký dík za záslužnou práci i vstřícný přístup k návštěvníkům.

Obě exkurze provázelo krásné počasí, dobrá nálada a snad i nadšení z poznávání přírody a zajímavostí
našeho regionu.

Karolina Žáková

Nebyly nalezeny žádné obrázky