PO STOPÁCH HISTORIE

11.05.2022

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu PO STOPÁCH HISTORIE, pořádaným KKC MSK. Cílem projektu je si soutěžní formou připomenout některé významné události novodobé historie, časově ohraničené roky 1938 – 1945.

Projekt je koncipován do dvou základních oblastí – teoretické a praktické. V teoretické oblasti budou účastníci projektu zkoumat události kolem obsazení ČSR hitlerovskými vojsky, počátku 2. světové války, válečné operace v západní a východní Evropě, jakož i v Tichomoří a severní Africe. Značná pozornost bude věnována osvobození ČSR a domácímu odboji.

V praktické části účastníci projektu zdokumentují památná místa osvobozovacích operací ve své obci (městě), zúčastní se branného závodu a simulovaného přechodu moravsko-slovenské hranice odbojářů, jdoucích na pomoc Slovenskému národnímu povstání.

Dne 9. 5. se čtrnáct žáků vyššího stupně zúčastnilo branného závodu v oblasti Palkovické hůrky. Závod byl složen z pěti disciplín: Střelba ze vzduchovky, střelba z luku, hod granátem na cíl, určování azimutu podle buzoly a otázky ze zdravovědy.

Úspěchy:

Kategorie starší žáci:
Jonáš Vahalík – 2.místo

Kategorie mladší žákyně:
Viktorie Fojtíková – 2. místo
Štěpánka Botková – 1. místo