Organizace výuky od 10. 5. 2021

05.05.2021

1.stupeň – pokračuje v rotační výuce:
LICHÝ TÝDEN – prezenční výuka (podle kalendáře od 10.5.) 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A ( sudé týdny distanční výuka)
SUDÝ TÝDEN – prezenční výuka (podle kalendáře od 17.5.) 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B (liché týdny distanční výuka)

2.stupeň – začíná rotační výuku od 10.5.
LICHÝ TÝDEN – prezenční výuka (podle kalendáře od 10.5.) 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C ( sudé týdny distanční výuka)
SUDÝ TÝDEN – prezenční výuka (podle kalendáře od 17.5.) 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B (liché týdny distanční výuka)

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu ve všech předmětech.  V pondělí 10.5. (a 17.5.) budou první 2 hodiny třídní učitelé 2. stupně ve svých třídách (testování + třídnická hodina)

Obědy: automaticky přihlášeni všichni, co platí přes účet, ostatní si žáci (zákonní zástupci) přihlásí sami  do pátku před následujícím týdnem. 

I nadále poskytujeme nezbytnou péči pro dětí zaměstnanců kritické infrastruktury – mohou využívat školu i družinu.

Individuální konzultace v době distanční výuky pokračují.

Telefonní čísla: Škola 556 730 237, 608 625 762
Školní jídelna: 556 730 238, 739 069 152
Školní družina: 556 712 601, 605 163 847

Dokument „Informace pro školy a školská zařízení“ naleznete ZDE.

Dokument „Návrat žáků do škol“ naleznete ZDE.

Dokument „Změna mimořádného opatření“ naleznete ZDE.

Dokument „Pokyny k testování – AKTUALIZACE“ naleznete ZDE.

Dokument „příchody a odchody žáků“ naleznete ZDE.