ON-LINE jazyky

29.06.2016

Vážení rodiče našich žáků.

Na základě dobré loňské spolupráce se společnosti ON-LINE jazyky nabízíme Vašim dětem podpůrnou formu vzdělávání prostřednictvím více než 80 různých kurzů, které tato společnost nabízí. Jedná se jazykové kurzy angličtiny , němčiny, ruštiny, dále o kurzy českého jazyka, vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu, dějepisu atd. Cena zvýhodněné licence pro 1 žáka za jeden kurz na celý školní rok činí 120,- Kč včetně DPH. Více informací na www.onlinejazyky.cz. Kurzy jsou vhodné pro všechny žáky.

Máte-li o nějaký kurz z široké nabídky zájem, zašlete nám email na adresu zsokom@komenska.com se jménem dítěte a kurzem (kurzy) , o který)é) máte zájem. Peníze budeme vybírat na začátku školního roku 2016/17.

Implementační postup
1. Sylaby – obecná AJ
2. Sylaby AJ 1. stupeň
3. Sylaby – Nejazykové kurzy
4. Sylaby německý jazyk