Nový mezinárodní projekt

14.09.2012
Nový mezinárodní projekt
S radostí oznamujeme, že se nám podařilo získat finanční prostředky na další, v pořadí již pátý, mezinárodní projekt.  Naše škola obdržela v rámci programu celoživotního učení (LLP-Lifelong Learning Programme)) , podprogramu Comenius  grant na dvouletý projekt pod  názvem                       „ TRADITIONAL  CRAFTS“ – „Tradiční řemesla“. Partnery jsou školy z Turecka (město ADANA) a z Polska( město Starachowice). Jako koordinátoři celého projektu organizujeme první schůzku v termínu od 15. do 19. listopadu v Odrách.
Celý náš projekt by chtěl připomenout dnešní mladé generaci krásu a historii tradičních řemesel a rovněž nedopustit, aby některá tradiční řemesla upadla v zapomnění.  Chtěli bychom v dnešní přetechnizované době, v době, kdy vše řídí  počítače, připomenout žákům staré přísloví „ řemeslo má zlaté dno“. Chceme zájemcům představit některá tradiční řemesla ( např. mlynář, kovář, horník, řezbář, dráteník, doškař, košíkář, švec, tkadlec, proutkař, kloboučník apod.) a  seznámit je s jejich historií . A to vše v  různých regionech  třech  evropských zemí. Budeme zkoumat jejich přínosy pro společnost a pokusíme se vysvětlit, proč některá tradiční řemesla známe již jen z filmů, pohádek či vyprávění. Součástí projektu bude na každé škole DEN  ŤRADIČNÍCH  ŘEMESEL.
Celý projekt by se měl prolínat mnoha předměty, ale největší část projektových aktivit bude soustředěna v dějepise, zeměpise a pracovním vyučování. Pracovním jazykem celého projektu je jazyk anglický.
Nyní již pilně připravujeme týden plný aktivit pro naše partnery z Polska a Turecka, které ve škole v říjnu uvítáme.
Za školní projektový tým Radek Hendrych

logo_program_celozivotniho_uceniS radostí oznamujeme, že se nám podařilo získat finanční prostředky na další, v pořadí již pátý, mezinárodní projekt.  Naše škola obdržela v rámci programu celoživotního učení (LLP-Lifelong Learning Programme)), podprogramu Comenius  grant na dvouletý projekt pod  názvem „TRADITIONAL  CRAFTS“ – „Tradiční řemesla“.

Partnery jsou školy z Turecka (město ADANA) a z Polska( město Starachowice). Jako koordinátoři celého projektu organizujeme první schůzku v termínu od 15. do 19. října v Odrách. 

Celý náš projekt by chtěl připomenout dnešní mladé generaci krásu a historii tradičních řemesel a rovněž nedopustit, aby některá tradiční řemesla upadla v zapomnění.  Chtěli bychom v dnešní přetechnizované době, v době, kdy vše řídí  počítače, připomenout žákům staré přísloví „ řemeslo má zlaté dno“. Chceme zájemcům představit některá tradiční řemesla ( např. mlynář, kovář, horník, řezbář, dráteník, doškař, košíkář, švec, tkadlec, proutkař, kloboučník apod.) a  seznámit je s jejich historií . A to vše v  různých regionech  třech  evropských zemí. Budeme zkoumat jejich přínosy pro společnost a pokusíme se vysvětlit, proč některá tradiční řemesla známe již jen z filmů, pohádek či vyprávění. Součástí projektu bude na každé škole DEN  TRADIČNÍCH  ŘEMESEL.

Celý projekt by se měl prolínat mnoha předměty, ale největší část projektových aktivit bude soustředěna v dějepise, zeměpise a pracovním vyučování. Pracovním jazykem celého projektu je jazyk anglický. 

Nyní již pilně připravujeme týden plný aktivit pro naše partnery z Polska a Turecka, které ve škole v říjnu uvítáme.  
 
Za školní projektový tým Radek Hendrych

loga_naep_dzs


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. 

Za obsah sdělení  odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.