Návštěva z Číny

08.02.2019

V úterý 29.ledna jsme měli možnost poznat jednoho čínského studenta, který navštívil v rámci mezinárodního projektu EDISON oderskou Střední pedagogickou  a  střední zdravotnickou  školu sv. Anežky České. Přestavil žákům sedmých, osmých a devátých ročníků svoji zemi, jejich kulturu, tradice, písmo a mnoho dalších zajímavostí. Společným dorozumívacím jazykem byla angličtina, a tak si naši žáci mohli s čínským studentem vyměnit mnoho zajímavých informací. Měli možnost ověřit si , jak na tom jsou v angličtině, zda porozuměli mluvenému slovu, jestli zvládnou konverzovat apod.

Děkujeme Střední pedagogické a střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách za umožnění této akce.

Alexandra Reptová

Nebyly nalezeny žádné obrázky