Návštěva muzea J. A. Komenského v Přerově

08.11.2023

V rámci výuky o J. A. Komenském jsme se vydali na návštěvu muzea v Přerově. Byl pro nás nachystán program přibližující dobu, kdy J. A. Komenský učil přímo v Přerově. Ve třídě ze 17. století, nám paní průvodkyně v dobovém oblečení pověděla o tom, jak tehdejší výuka vypadala a jak byla tato doba těžká.  Program byl veden poutavou formou a děti mohly porovnat své znalosti z výuky s tím, co se dozvěděly v muzeu. Více fotek můžete zhlédnout na stránkách třídy 5.B ve fotogalerii.

Šárka Karolová