Mladý chemik

18.06.2019

Přinášíme výsledky z celostátního kola soutěže  Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, které se konalo 11. června 2019 v prostorách Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice. Letos se soutěže zúčastnilo téměř 18 000 žáků z celé republiky. Do Pardubic se probojovala Markéta Blažková z 9.A, která do finále postoupila z 1.místa regionálního kola. Markéta skončila na 28.místě v republikovém finále, kde vypracovala náročné teoretické a praktické úkoly nad rámec učiva základní školy, které vyžadují náročnou přípravu. Markétě gratulujeme k velkému úspěchu, už samotná účast v celostátním finále je výhrou pro všech 39 finalistů. Přejeme jí hodně zdaru ve studiu na zdravotnickém lyceu v Hradci Králové.

Součástí této akce je také doprovodný program a slavnostní předávání hodnotných cen za účasti významných osobností, organizátorů, sponzorů, zástupců škol, měst a také MŠMT. O zábavu se letos postaral známý experimentátor a propagátor chemie pan Michael Londesborough, který nám předvedl, jak lze „vidět zvuk“ a „slyšet světlo“, čímž připomenul, že smysly jsou k pozorování v chemii nepostradatelné. Velmi pěkné bylo, že Markétu jela podpořit do Pardubic její třída, která si udělala výlet do Muzea perníku a na Kunětickou horu. Doprovodného programu na fakultě se také zúčastnili finalisté regionálního kola Violeta Sigmundová a Antonín Korytář, kterým utekla účast v celostátním finále doslova o fous. Mohli si tak prohlédnout chemické laboratoře, menzu a areál vysoké školy. Možná na této škole budou jednou  studovat, protože se oba rozhodli pro studium chemie na střední škole.

Alexandra Reptová

Nebyly nalezeny žádné obrázky