Mikulášská nadílka ve školní družině.

08.12.2017

Rok se sešel s rokem – jak se říká – a máme tu prosinec, poslední měsíc roku 2017. Pátého v podvečer jsme v ulicích měst a obcí potkávali Mikuláše, anděly a čerty. Mikuláš má 6. prosince svůj svátek a den před tím udělá sváteční pro všechny holky a kluky.

Šestého prosince čekala na děti ve školní družině nadílka sladkostí a společenských her. Nebylo to ale jen tak, a proto nejdříve přišla na řadu ,, kniha hříchů“, za které četl Mikuláš. Hned potom přišel na řadu neposedný čert, ale i anděl měl dost práce s pochvalami a odháněním čerta od dětí, které nezlobily.Přednášením básniček si ,,zlobidla“čerta i Mikuláše udobřili a odměna je neminula.

Pro všechny to bylo příjemné zpestření předvánočního času.

Děkujeme paní učitelce Rudolfové , Fabíkové a vedení školy za uvolnění žákyň 8. třídy, které pro naší družinu nadílku připravily / Selivanová, Karolová, Pavlisová/.

Tato akce byla spolufinancovaná grantem města Odry.

Za školní družinu vychovatelka Hana Pazderková.

Nebyly nalezeny žádné obrázky