Literární klub

31.01.2017

Začátkem školního roku jsme na naší škole nově otevřeli Literární klub. Tento zájmový kroužek podporuje především děti tvůrčí a nadané, ale rádi přivítáme všechny nadšence, kteří milují psaní a literaturu vůbec.

V současné době se věnujeme tvůrčímu psaní, v němž se zaměřujeme především na menší slohové útvary. Později se budeme věnovat srovnávání literárních a filmových adaptací, kde budeme analyzovat jejich odlišnosti a zajímavosti. Žáci z tohoto klubu se podílejí i na projektu „Pomáháme čtením“, kterým přispívají na dobročinné účely.

V letošním roce bychom se chtěli zúčastnit různých literárních soutěží, popřípadě máme ambici uspořádat školní soutěž. Od února se staneme nedílnou součástí školního časopisu Komenďák, v němž budeme mít na starost literární část, kde chceme čtenářům prezentovat svá vlastní díla.

Mgr. Alžběta Hlavatá

Nebyly nalezeny žádné obrázky