Koronavirus: informace

06.03.2020

Za účelem informovat a poskytnout doporučení rodičům, zákonným zástupcům žáků, žákům a zaměstnancům školy k aktuální epidemiologické situaci dáváme k dispozici následující dva dokumenty.

Dokument Koronavirus – doporučení k aktuální epidemiologické situaci je k dispozici ZDE.

Dokument Koronavirus – doporučení pro školy a školská zařízení v MSK je k dispozici ZDE.