Konverzační soutěž v AJ

01.02.2020

Dne 29. 1. 2020 proběhlo na naší škole, jako každý rok, školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Dvacet soutěžících ze šestých až devátých tříd bylo rozděleno do dvou kategorií, kde spolu poměřili síly v poslechu, znalostech gramatiky, dovednostech konverzovat s porotou na vylosované téma a v popisu obrázku. V kategorii A1 pro 6. a 7. ročníky základních škol bylo nutné se připravit na šest konverzačních témat, na rozdíl od vyšší kategorie A2 pro 8. – 9. třídy, kde už bylo pestrých témat deset.

Všech dvacet soutěžících je určitě nutné pochválit za práci navíc a za vzornou přípravu. Oběma trojčlenným porotám ukázali vysokou úroveň znalostí anglického jazyka. Především v kategorii starších, kde byly výkony všech šesti účastníků vyrovnané a většina z nich byla schopna vést plynulou konverzaci s porotou. Za své snažení a výkony na ně čekaly pěkné ceny ze Školního sportovního klubu.  

Nakonec po sečtení všech bodů bylo pořadí následující:

V kategorii A1 se na 3. místě umístila Karolína Gálová. Druhým, a tím pádem i náhradníkem pro okresní kolo, se stal David Rata. Vítězem je Jakub Jiříček z 6. A.

V kategorii A2 skončil třetí Miroslav Lebánek, na druhém místě Barbora Kubešová a vítězkou se opět stala Sára Stupárková ze třídy 9. B.

Vítězové, popřípadě jejich náhradníci, nás budou dále reprezentovat 18. 2. 2020 v okresním kole v Novém Jičíně, kde jim budeme přát hodně štěstí.

Dále bych chtěla poděkovat vyučujícím angličtiny za pomoc, podporu a ochotu při přípravě soutěže a Školnímu sportovnímu klubu za možnost ocenit šikovné a nadané žáky hodnotnou odměnou.

Nebyly nalezeny žádné obrázky