Školní metodik prevence

19.10.2016

Mgr. Alexandra Reptová

Kontakty: 556 730 237,739 069 159 alexandra.reptova@komenska.com

Konzultační hodiny: dle domluvy

Oblasti činnosti:

• práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů(problematika alkoholu, kouření, drog, šikany atd.). Práce s třídními kolektivy, přednášky, besedy.
• řešení výchovných problémů (kázeňské přestupky, narušování výuky, agresivita, záškoláctví, šikana apod.)