Categories: Tento školní rok Leave a comment

Školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém

joomplu:1020Ve středu  9. února 2011 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém.  Soutěže se zúčastnilo celkem 31 žáků, 17 v mladší kategorii  I.A , která je pro žáky 6. A 7. tříd a 14 žáků v kategorii II.A,  což je kategorie pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěž se skládala z testu reálií, poslechu a konverzaci na vylosované téma. Kompletní výsledky i fotografie si můžete prohlédnout v příloze.

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za přípravu a odvahu při soutěži.  Všichni účastníci  obdrželi  diplomy a ti nejlepší z obou kategorií pak krásné odměny v podobě anglických knih či slovníků.

Rovněž  děkujeme porotě, jmenovitě pak paní uč. Hubíkové, Sedlákové, Demeterové, Olšinové  a panu uč. Hendrychovi. Vítězové ( Martin  Rudolf a Aleš Matěja ) nás pak budou reprezentovat 22. února v okresním kole v Novém Jičíně. Přejeme jim mnoho úspěchů- good luck!!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.