Školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém

11.02.2013

Ve čtvrtek 8. února 2013 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků, 14 v mladší kategorii I.A , která je pro žáky 6. a 7. tříd a 13 žáků v kategorii II.A, což je kategorie pro žáky 8. a 9. tříd a jedna žákyně soutěžila v kategorii II.C, což je pro žáky, kteří pobývali v anglicky mluvících zemích více než 6 měsíců nepřetržitě.

joomplu:6595joomplu:6596

Výsledky : Kategorie I.A

Jméno a příjmení

Třída

Poslech

Konverzace

BODY celkem

Umístění

Julie  HRABOVSKÁ

7.A

7

7

14

 

Tereza ŠRÁMKOVÁ

7.A

9

2

11

 

Anežka ORSÁGOVÁ

7.A

9

2

11

 

Ludmila HRABOVSKÁ

7.B

9

7

16

 

Miloš PLECHO

6.B

9

10

19

1.místo

Kristýna HORNÍČKOVÁ

7.A

10

1

11

 

Lenka ŠIMONOVÁ

7.A

9

8

17

3. místo

Adéla KLESLOVÁ

7.A

8

5

13

 

Nikol  LUKÁŠOVÁ

7.B

9

4

13

 

Markéta ŠVABÍKOVÁ

6.B

5

2

7

 

Natálie  POBOČKOVÁ

6.B

10

5

15

 

Martina  HRABOVSkÁ

6.A

9

9

18

2. místo

Tereza SALACHOVÁ

6.A

10

5

15

 

Alice ŠUMBEROVÁ

6.A

10

4

14

 

Kategorie II.A

Jméno a příjmení

Třída

Poslech

Konverzace

Řešení situace

BODY celkem

Umístění

Beáta DOLBOVÁ

9.A

12

4

3

19

 

Eliška POLÁKOVÁ

9.A

12

5

4

21

 

Josef  HEIN

9.A

13

9

8

30

3. místo

Martin RUDOLF

9.C

13

9,5

9

31,5

2. místo

David HRŇA

9.C

12

10

10

32

1. místo

Kristýna FEKAROVÁ

8.A

13

6

6

25

 

Helena HOLEMÁ

8.A

12

5

5

22

 

Karolína  MATĚJOVÁ

8.A

13

8

4

25

 

Daniela MIČULKOVÁ

8.A

13

7

6

26

 

Daniel HENDRYCH

8.B

11

8

8

27

 

Jakub ONDŘEJ

8.B

13

9

8

30

3. místo

Tereza PISKLÁKOVÁ

9.C

13

3

4

20

 

Kategorie II.C

Jméno a příjmení

Třída

Poslech

Konverzace

Řešení situace

BODY celkem

Umístění

Tkačiková Katrin

9.C

13

8

9

30

1. místo

 

 

 

 

 

 

 

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za přípravu a odvahu při soutěži.  Všichni účastníci  obdrželi  diplomy a ti nejlepší z obou kategorií pak krásné odměny v podobě anglických knih či slovníků. Rovněž  děkujeme porotě, jmenovitě pak paní uč. Hubíkové, Bedezcové, Olšinové,  panu uč. Chodurovi a Hendrychovi. Vítězové ( Miloš Plecho, David Hrňa a Katrin Tkačiková ) nás pak budou reprezentovat v okresním kole, respektive v krajském kole. Přejeme jim mnoho úspěchů- good luck!!!!