Školní družina 2013/2014

04.11.2013

Zdravíme všechny příznivce našich internetových stránek. 🙂

V letošním školním roce má naše školní družina 4 plná a 5. částečně naplněné oddělení.

Oddělení prvňáčků vede naše nová posila, paní vychovatelka Hana Pazderková, oddělení druháků paní vychovatelka Lucie Žůrková, oddělení třeťáků vedoucí vychovatelka Mirka Šumberová a oddělení nejstarších dětí vychovatelka Markéta Kořenková. Poslední částečně naplněné oddělení vede paní učitelka Katka Lebánková.

Také v tomto školním roce připravila naše školní družina pro děti pestrou nabídku aktivit. Pravidelně budeme navštěvovat kino, výstavy v I-centru, pokračujeme ve spolupráci s Domem dětí a SOU-kadeřnice, zorganizujeme akce s dlouhodobou tradicí jako např. Průvod broučků, Vánoční besídka v Domově důchodců i pro rodiče, Malování na sníh, Den dětí a jiné. Na tyto akce vypsala školní družina žádost o grant z rozpočtu města, která byla kladně vyřízena.