Jaro

26.04.2018

Tak tomu bylo i tentokrát, když jsme tvořili tak zvané líčení, což je (pro neznalé) umělecký popis. Téma znělo – JARO.

Posuďte sami, zda se nám práce zdařila. Sedmáci ze skupiny paní uč. Fialové