Interakce žáků ZŠ a MŠ

19.05.2023

Opět jsme se pozvali děti z Mateřské školy Čtyřlístek Odry na hodinu tělesné výchovy, která byla zaměřena na kooperaci a komunikaci mezi žáky. Využili jsme možnost, že tyto děti zařadíme do hodiny tělesné výchovy žáků 2. tříd., která se realizovala ve sportovní hale. Podobnou vyučovací hodinu již absolvovali žáci 2. ročníků o týden dříve, tato hodina byla zaměřena na překážkovou dráhu. Byly vytvořeny čtyři běžecké překážkové dráhy a vždy soutěžili současně 4 žáci. Před samotným zahájením hlavní části vyučovací jednotky předcházelo rozcvičení. Žáci utvořili dvojice a starší děti ze školy si vybrali děti z mateřské školy. Ti jim poté předcvičovali a ukazovali tělesná cvičení. Někteří žáci to pojali v duchu závodu, ale většina žáků druhé třídy se ujala žáků MŠ a překážkovou dráhou je provázeli. Společná aktivita se podařila a konečným vystoupením bylo, že děti v každé běžecké dráze se musely spojit rukama a celou dráhu absolvovat, aniž by se rozpojily či shodili nějakou z překážek.

Mgr. Richard Blaževič