Informace pro rodiče žáků 9. tříd

08.10.2017
  • Proběhnou besedy s psycholožkou a výchovným poradcem o volbě povolání na základě testů studijních předpokladů.
  • 18.10. a 19.10.2017 se uskuteční GEMMA přehlídka SŠ okresu Nový Jičín.
    • Žáci naší školy se účastní přehlídky 18.10. 2017 od 11.45 -14.00 s p.Marinovem
  • 9.11.2017 pojedou naši žáci 9. tříd na den otevřených dveří do Šenova u N.Jičína, kde budou mít možnost si vlastníma rukama vyrobit nějaký výrobek.
  • 14.11.2017 Seznámení s řemesly a SŠ v Šenově nás přijde seznámit p. L.Kostelník.