Informace pro rodiče žáků 1. tříd

09.07.2018

Vyučování začíná 3. 9. 2018 v 7.50 hod. ve třídách na malé budově. Děti přijdou bez aktovek v doprovodu rodičů. V tento den proběhne slavnostní zahájení školního roku ve třídách a následně i na školním hřišti. Poté bude následovat společná schůzka rodičů s třídními učitelkami a vychovatelkou ze školní družiny. Ukončení je plánováno kolem 9.30 hod.

Délka vyučování v 1. třídách v měsíci září:

  • 1. týden: út 4.9. – pá 7.9. 7.50 – 10.00 hod.
  • od 2. týdne: po – pá 7.50 – 11.25 hod.

Podrobný rozvrh děti dostanou v září.

Od října až do konce školního roku přibude výuka anglického jazyka 2x týdně 20 min vždy v pondělí a
středu, tzn. po a st 7.50 – 12.00 hod.

Školní družina pro 1. třídy od út 4.9.2018:

  • Provoz: od 5.45 hod. – 7.45, po vyučování od 11.25 – 16.00 hod.

Vychovatelky ráno předávají děti třídním učitelkám a po vyučování si je opět přebírají do družinky.
V prvním týdnu zkráceného vyučování (4. -7. 9.) mohou všechny děti (i ty nepřihlášené) využívat pobytu
v družince do oběda, tj. do 11.30 hod.

Přihlášku do školní družiny je možné vyplnit v pondělí 3.9.2018. Do družiny budou děti potřebovat pytlík
s teplákovou soupravou, někteří i přezůvky (dořeší se v září podle rozdělení do tříd).

Obědy pro své děti si musí rodiče sami přihlásit v kanceláři školní jídelny s předstihem, nejlépe v posledním
srpnovém týdnu (27. -31.8.).

Telefonní čísla: kancelář ZŠ 556 730 237, 739 069 159
Školní družina 556 712 601, 605 367 622
Školní jídelna 556 730 238, 739 069 152

Webové stránky školy: www.komenska.com