INŽENÝRSKÁ STUDIE – NA „KOMENDU“ BEZPEČNĚ NA KOLE

12.11.2012

joomplu:6012V úterý 6. listopadu převzal předseda žákovského parlamentu Vladimír Pešta z rukou pana ing. Petra Elknera studii “ Na Komendu bezpečně na kole“ , která byla zpracována za podpory Nadace partnerství, podprogramu Bezpečné cesty do škol. Celé akci přihlížela mimo jiných hostů i paní Barbora Kolárová z Nadace partnerství v Praze.

Celou studii odstartovali žáci a jejich rodiče, kteří byli požádáni, aby vyplnili dotazník. V dotazníku uváděli způsob dopravy do školy a vytipovali nebezpečná místa v okolí školy. Na základě odpovědí pan ing. zpracoval studii, která v první části všechna zmíněná místa zmapovala, a následně pan ing. Elkner navrhl několik variant řešení.

Varianty jsou seřazeny dle finanční náročnosti. Doufáme, že ve spolupráci s naším zřizovatelem, se nám podaří některé části studie uvést do praxe.
Celou studii si můžete prohlédnout zde.

Nebyly nalezeny žádné obrázky