Halloweenská stezka

13.11.2015

joomplu:13203Dne 3. listopadu se proměnily třídy třetích ročníků v halloweenskou stezku. Všechny děti školní družiny se postupně a s chutí pustily do plnění pěti jednoduchých úkolů na pěti stanovištích. Měly za úkol rozpoznat, co se skrývá v tajemné krabici, pojmenovat anglicky zvířata a barvy. Také poskládat jednoduché příklady a poznat plodiny pouze hmatem. Všechny děti stezku dokončily rychle a svižně a odnesly si nejen zážitek z plnění úkolů, ale také malou sladkou odměnu.

Děkujeme tímto třídním učitelům třetích tříd, za možnost projít stezku jejich třídami a zároveň patří velký dík žákům 9 ročníků ( Alici Šumberové, Natálii Pobočkové, Markétě Švabíkové, Vendě Minarčíkové, Veronice Kuchařové, Tondovi Strnadelovi a Martinu Jakubíkovi) za pomoc při organizaci stezky a za její hladký průběh.

Této akce se zúčastnilo 124 dětí.

Akci podpořilo z grantových prostředků město Odry.

Za vychovatelé ŠD Bc.Šárka Karolová

Nebyly nalezeny žádné obrázky