Exkurze v kamenolomu

18.05.2022

V rámci projektu „Pojďme na inkluzi společně“ (Krásy povolání) jsme ve středu 11. 5. vyrazili s vybranými žáky 9. tříd do kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou. Zde jsme měli domluvenou exkurzi s vedoucím lomu panem Ing. Hrbáčkem. Exkurze zahrnovala nejprve přednášku v prostorách správní budovy, kdy nás pan vedoucí seznámil se základními údaji o lomu a zdejších pracovních podmínkách, vysvětlil nám pravidla dobývání nerostů v ČR a promítl krátký ilustrační film. Také jsme si mohli prohlédnout ukázku produkovaných výrobků – štěrk různých frakcí, kterých se zde vyrábí na třicet typů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. V místním lomu, který je největším tohoto typu ve střední Evropě, se těží velmi kvalitní moravská droba využívaná zejména ve stavebnictví, ročně se zde vyprodukují až dva miliony tun kamene. Jedinečný je lom také v tom, že využívá tzv. mokrou technologii, kamenivo je praním ve vodě zbaveno nežádoucích nečistot. V jakubčovickém lomu se začalo těžit ke konci 19. století a zdejší zásoby droby by prý měly vystačit ještě na dalších padesát let.

Druhá část exkurze zahrnovala komentovanou prohlídku vlastního lomu. Tu jsme absolvovali v tranzitu, neboť pohyb po lomu pěšky je kvůli bezpečnosti zakázán. Dle předpisů jsme byli vybaveni bezpečnostními prvky – výstražnou vestou i přilbou. Náš řidič a průvodce pan Wagner, který v lomu pracuje, nám poskytl vyčerpávající komentář a ochotně odpovídal na zvídavé dotazy. Zpoza oken dodávky jsme pak mohli pozorovat jednotlivá stanoviště speciálních zařízení na drcení, dopravu, třídění a praní kameniva, těžké dopravní stroje a vozidla, obří vrtačku k navrtávání děr pro uložení výbušnin na odstřel horniny nebo geologicky zajímavá defilé jednotlivých vrstev hornin. Těžená droba je místy proložena i nežádoucími vrstvami břidlice nebo spraše, a proto se musí v lomu pečlivě vybírat, která místa jsou pro těžbu vhodná. Ojedinělým zážitkem bylo také vidět lom v celé své kráse a monumentálnosti z posledního etážového patra. Tady jsme mohli z auta vystoupit, zblízka si prohlédnout obrovský odstavený „drapák“ k nakládání kameniva a pořídit pár fotografií.

Protože bychom se do tranzitu všichni najednou nevešli, museli se žáci rozdělit na menší skupinky, které se postupně v prohlídce prostřídaly. Počasí nám přálo, a tak jsme volný čas vyplnili pohybem na místním fotbalovém i workoutovém hřišti, z čehož měla radost zejména chlapecká část naší výpravy.

Panu Ing. Hrbáčkovi i panu Wagnerovi děkujeme za vstřícný přístup a možnost podívat se na tak neobvyklé pracoviště.

Karolina Žáková