Eurorebus

29.04.2014

Eurorebus je celostátní vědomostní soutěž, které se zúčastnila i naše škola. Z korespondenčního kola postoupilo do krajského 21 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo v kategorii Junior, které ve složení Dan Juroška /3.tř./, David Holub /4.tř./ a Johann Gerd Schmidt /5.tř./ postoupilo do celostátního finále, jež se uskuteční v červnu v Praze. I ostatní družstva podala kvalitní výkony. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.