Ekonomika v praxi zaměřená na předluženost

09.07.2021

Občanská poradna Charity Odry ve spolupráci se Základní školou Komenského realizovala v rámci prevence zadluženosti a zvyšování finanční gramotnosti semináře na téma dluhové problematiky. Toto téma bylo vybráno jako reakce na současnou situaci předluženosti v Moravskoslezské kraji, který je 4. nejhorší v počtu zadlužených občanů. A předluženost přímo v Odrách a místních částech, která v roce 2019 činila 10,87 %. Semináře se účastnili žáci devátých tříd, kteří byli na praktických případech seznámeni s tím, jak se mohou lidé dostat do dluhových pastí a jaké jsou možnosti jejich řešení. Byly jim vysvětleny náležitosti úvěrových smluv a obecně na co si dát pozor např. výše úroků, termíny splatnosti, nebankovní společnosti a jejich nečisté praktiky, ad.. Bylo apelováno na důležitost včasného řešení nepříznivé situace a závazků. Žákům byly předány kontakty na pracovnice, na které se v případě potřeby nebo dalších dotazů mohou obrátit. V rámci zpětné vazby od žáků bylo zjištěno, že se dozvěděli spoustu nových informací, které mohou do budoucna využít a které nevěděli (např. Na co si v životě dávat pozor a jak hospodařit s penězi. Na co všechno si mají dát pozor, než si vezmou úvěr. Co znamená exekuce a co exekutor může. Jaké jsou výhody a nevýhody půjček a na jaké společnosti se obracet. Co dělat, když mají nějaký problém.).

Podíl osob v exekuci v Odrách10,87 %
Průměrný počet exekucí na osobu4,89
Podíl osob ve věku 18 až 2915 %
Podíl seniorů (65+)6 %
Podíl osob s jednou exekucí27 %
Podíl osob s 2 exekucemi14 %
Podíl osob se 3 až 9 exekucemi46 %
Podíl osob s 10 až 29 exekucemi13 %

Dokumenty:

ZS Hodnocení vstupní a výstupní dotazník – 28 žáků

ZS Hodnocení vstupní a výstupní dotazník – 23 žáků

Prezentace „Spotřebitelské úvěry a dluhy“ ke stažení