Družinový pětiboj

08.06.2016

Během měsíců dubna a května došlo v družinách u prvních a druhých tříd k plnění sportovních úkolů.

Jednalo se o disciplíny 1) hod míčkem do boxu, 2) skok z místa, 3) dřepy za 1 min., 4) přeskoky přes švihadlo za 1 min. 5) běh kolem hřiště.

Po úspěšném absolvování všech pěti disciplín se spočítaly body a došlo k vyhlášení. Vyhlašovaly jsme první tři místa v kategorii kluků i děvčat v každém ročníku. Vzešlo nám tedy krásných 12 vítězů. Vítězové dostali, mimo sladkých odměn, také diplomy a krásné sportovní ceny. Všechny ostatní děti si odnesly sladkou odměnu a také velkou pochvalu za snahu a nadšení, které projevily při plnění daných disciplín. Musím také poděkovat vychovatelkám jednotlivých družin, za spolupráci při realizaci jednotlivých disciplín.

Tato akce byla spolufinancována grantovým řízením města Oder.

Šárka Karolová

Nebyly nalezeny žádné obrázky