Den Země

27.04.2022

Den Země 1.A a 1.B

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Den Země 3.A

Nebyly nalezeny žádné obrázky

DEN ZEMĚ 3.B

V pátek 22.4. proběhlo projektové vyučování DEN ZEMĚ. Vše začalo ve třídě-rozdělili jsme se do skupin po 5 dětech a  řešili společně úkoly zaměřené na ochranu přírody:

  • Jak bychom třídili odpad
  • Co by se naší planetě Zemi líbilo a co ne
  • Jak bychom se v přírodě měli chovat
  • Před odchodem do přírody jsme si vyrobili čelenku -PLANETA ZEMĚ

Za tuto akci musím všechny mé třeťáčky pochválit, úkoly zvládaly bez problému a v přírodě se chovaly vzorově.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Den Země 4.A

Naše třída sbírala odpadky v okolí „Spurného“ a čističky odpadních vod.

Den Země 5.A a 5.B

Dobešov

Den Země za 7.B
Program: sběr odpadků směr Flascharův důl, třídění nasbíraného odpadu do přistavěných kontejnerů, aktivity v přírodě, společný piknik, loučení se se zimou a vítání jara – pouštění Mařeny po řece..

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Den Země 9.C

Dobešov

Nebyly nalezeny žádné obrázky