Den dětí ve školní družině

07.06.2019

Již tradiční akce naší školní družiny proběhla v pátek 31.5. Počasí nám přálo. 😊 Děti 1.- 4. ročníku soutěžily a plnily nejrůznější úkoly na dvoře, hřišti i dětském hřišti. V šatně u tělocvičny se mezitím zaplnily lavice hračkami, sladkostmi a jinými drobnostmi. Ty pak děti vyměňovaly za razítka ze soutěží. Nikdo neodešel s prázdnou. 😊

Naše fotodokumentace Vám to přiblíží.

Rodiče našich prvňáčků nám přispěli sponzorskými dary. Touto cestou ještě jednou děkuji rodičům dětí : Rata Matyáš, Klimková  Zuzka, Plávodská Štěpánka, Subhia Rayan, Dratnal Matěj, Blažková Lenka, Leopoldová Amálka, Medunová Zuzka, Jiříčková Vendulka, Janíček Vojta, Zhasilová Mariánka a Gajdičiarová Nela.

Tato akce byla spolufinancována z grantového řízení města Odry.

Šumberová Mirka

Nebyly nalezeny žádné obrázky