Den dětí

13.06.2018

Každoroční akce DEN DĚTÍ připadla letos na pátek. Jelikož bylo pěkné počasí, akce se konala venku. Děti si velmi užily známé soutěže, jako například: chytání rybiček, skákání přes švihadlo, hod míčkem na cíl, střely na branku a u dětí nejoblíbenější – stříkání z pistole na cíl. Jakmile hodiny na škole odbily 9:15, ukončili jsme soutěže a děti se odebraly do tělocvičny, kde na ně čekaly různé odměny. Tradičně nám pomáhaly žákyně devátých ročníků. Dětem se jejich den moc líbil.

Den dětí je financován především ze sponzorských darů rodičů našich prvňáčků. Tento rok nás podpořili tito rodiče : Volní, Hůrovi, Dudovi, Egyedovi, Pelcovi, Šmídlovi, Chlevišťanovi, Žůrkovi, Keclíkovi, Ševčíkovi, Šustkovi (Viktorka), Šustkovi (Kristýnka), Svinčákovi, Mikalovi a Polcíkovi. Touto cestou jim ještě jednou velmi děkujeme.

Tato akce byla podpořena grantovým řízením města Odry.
Šumberová Mirka