Co se událo na škole o prázdninách?

25.09.2018

Pro většinu z nás jsou prázdniny dobou dovolených, koupání, odpočinku a další jiné zábavy, avšak pro školy
je to jedinečná příležitost realizovat větší investiční i neinvestiční akce. Taktéž naše škola si toho naplánovala celkem dost, a tak jsme o prázdninách nelenošili. Výsledkem jsou krásné nové šatny, zatím však pouze pro žáky 6.-9. tříd. Před jídelnou jsme vyměnili již popraskanou a nevyhovující asfaltovou plochu za zámkovou dlažbu, čímž se přístup do kanceláře jídelny stal bezbariérový. V kanceláři školy jsme provedli malou stavební úpravu s cílem vytvořit klidnější pracovní podmínky pro naše správní zaměstnance. No a nakonec veliký projekt „ Vybudování dvou odborných učeben a výstavba bezbariérového přístupu“ je v plném proudu. Vnitřní středové toalety již plně slouží žákům, v obou učebnách se dokončují stavební úpravy. Následovat bude zařízení obou učeben nábytkem, výpočetní technikou a učebními pomůckami a nakonec v měsíci listopadu by měl být hotov výtah, který naši školu promění na bezbariérovou. Zde je nutno poděkovat našemu zřizovateli, městu Odry, za podporu při těchto ať již zrealizovaných, či právě probíhajících akcích. Věřím, že všechny tyto změny nám všem pomohou ke zkvalitnění vzdělávacího prostředí na škole.

Nebyly nalezeny žádné obrázky