Členové školské rady

10.12.2018

Členové ŠKOLSKÉ RADY, kteří byli zvoleni na období let 2018-2021:

Za rodiče a zákonné zástupce žáků:

Mgr. Tereza Volná

Ing. Kateřina Medunová

Pavlína Mϋcková

 

Za zřizovatele:

Mgr. Libuše Králová

Mgr. Miroslava Mošová, Dis.

Jaromír Kaspřík

 

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Vladimír Chodura

Mgr. Alexandra Reptová

Mgr. Zdeněk Lakomý