Categories: Pro rodiče

Školní metodik prevence

Mgr. Alexandra Reptová Kontakty: 556 730 237,739 069 159 alexandra.reptova@komenska.com Konzultační hodiny: dle domluvy Oblasti činnosti: • práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů(problematika alkoholu, kouření, drog, šikany atd.). Práce s třídními kolektivy, přednášky, besedy.• řešení výchovných problémů (kázeňské přestupky, narušování výuky, agresivita, záškoláctví, šikana apod.)

Celý článek
Categories: Pro rodiče

Prevence záškoláctví

• Záškoláctví je poruchou chování, která bývá často spojována s negativním postojem ke škole, s nepřijetím normy pozitivní hodnoty vzdělání, ale může být také projevem šikany nebo reakcí na neprospěch žáka ve škole.
• Záškoláctví můžeme definovat jako jev, kdy se žák úmyslně, bez omluvitelného důvodu a bez vědomí, popř. souhlasu rodičů nezúčastňuje vyučování.

Celý článek
Categories: Pro rodiče

Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu užívání internetu jejich dětmi

1) Nechte se dítětem poučit o službách, které používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšete svou znalost internetu.

2) Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.

3) Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.

Celý článek
Strana 1 of 2