Čarodějnický rej ve školní družině.

17.05.2021

Dne 30. 4. 2021 se uskutečnil se školní družinou ,,Rej čarodějnic“ na dětském hřišti. Tímto si každoročně připomínáme starý lidový zvyk ,,Pálení čarodějnic“.

Děti plnily čarodějnické disciplíny na pěti stanovištích. Hledaly přísady na kouzelný lektvar, který si uvařily a kouzlem proměnily na sladkou odměnu. Slalom na koštěti, hod koštětem na cíl, hledání předmětů v kouzelném pytlíku, malování obrázku čarodějnice křídou, skládání z přírodnin.

Užili jsme si odpoledne plné zábavy, což se nám podle reakce dětí povedlo. Už se těšíme na příští čarodějnický rej.

Poděkování patří i našim asistentkám a praktikantkám.

Tato akce byla spolufinancována grantem města Odry.

Za vychovatele: Hana Pazderková

C

Nebyly nalezeny žádné obrázky