Branný závod pro děti a rodiče

21.06.2016

Ve čtvrtek 16. 6. uspořádali učitelé na prvním stupni ve spolupráci s vychovateli ve školní družině již čtvrtý ročník branného závodu pro děti a rodiče. Akce se konala v odpoledních hodinách. Sešlo se na padesát dětí se svými maminkami, tatínky, staršími sourozenci nebo bratranci. Trasa závodu začala na školním dvoře, pokračovala mezi zahrádkami nad sídlištěm Pod lesem, lesní pěšinou k rokli v Mlýnském údolí a loukou pod zahrádkami zpět do školy. Na stanovištích na soutěžící čekaly úkoly z ekologie, poznávání živočichů a rostlin, střelba ze vzduchovky, otázky ze zdravovědy, překonávání vzdálenosti po laně a hod granátem na cíl. Vyčerpaní soutěžící (mnohdy více rodiče než děti) se mohli v cíli těšit na osvěžující občerstvení. Po doběhnutí všech dětí a rodičů proběhlo vyhodnocení a rozdání diplomů a věcných a sladkých odměn.

Akce byla podpořena grantem města Odry a školním sportovním klubem.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem soutěžícím za účast a učitelům za pomoc při organizaci závodu. A protože se blíží konec školního roku, přejeme všem krásné prázdniny a příjemnou dovolenou!

Za I. stupeň Daniel Matyáš

Nebyly nalezeny žádné obrázky