Branně – ekologická vycházka

27.04.2017

Celý pátek 21. 4. se žáci 1. a 2. tříd tradičně účastnili programu na oslavu Dne Země. V souvislosti s nevydařeným počasím byla vycházka zrušena a program přizpůsoben pobytu ve třídách. Jelikož je Den Země dnem věnovaným naší planetě, taktéž v konečném důsledku i nám všem, proto se také věnovali aktivitám zaměřeným na ekologické chování či ochranu životního prostředí.

Hlavním cílem bylo upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, významu třídění a recyklace odpadů, diskuse o možných nápravných či preventivních řešení těchto problémů.

Pro děti byly rovněž připraveny i pracovní listy se záludnými otázkami, týkající se především přírody, třídění odpadu apod. Za svou snahu a znalosti se odměňovalo sladkostí.

Žáci těchto tříd soutěžili v jednotlivých kategoriích a umístění bylo následující:

1. ročník: 2. ročník:
1. místo – 1.B 1. místo – 2.B
2. místo – 1.A 2. místo – 2.C
  3. místo – 2.A

Nebyly nalezeny žádné obrázky