Bobřík informatiky

06.12.2021

V měsíci listopadu proběhla na naší škole předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství, Bobřík informatiky. Soutěž byla realizována v rámci hodin informatiky, a to formou online testu, ve kterém žáci odpovídali na otázky z oblastí informatického myšlení a digitální gramotnosti. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Výsledky soutěže naleznete níže. Do výsledků jsme se rozhodli nezařadit žáky, kteří soutěžili v rámci distanční výuky.

Kategorie Mini (4. – 5. ročník)

1. Tobias Pelc
2. Pavel Prekrški
3. Ondřej Ševčík
4. Martin Žůrek
5. Kateřina Hendrychová

Kategorie Benjamin (6. – 7. ročník)

1. Adam Moussa
2. Markéta Dvořáková
3. Viktorie Fojtíková
4. Romana Klimková
5. Karolína Gletová

Kategorie Kadet (8. – 9. ročník)

1. Jakub Jiříček
2. Filip Mück
3. Matyáš Zhasil
4. Tereza Kajšová
5. Viktor Küller

Uvedení soutěžící byli na slavnostním vyhlášení 1. 12. odměněni diplomy, flash disky a sladkými odměnami.

Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, za jejich aktivitu a zápal při vyplňování soutěžních otázek. Vzhledem k tomu, že se soutěž ukázala být motivujícím aspektem výuky, rozhodli jsme se, že bude na naší škole realizována každoročně.

Za vyučující informatiky,

Mgr. Tomáš Kubíček
koordinátor soutěže

Nebyly nalezeny žádné obrázky