Beseda „Tento letošní a jiné konce světa“

20.12.2012

Díky aktivitě a nadšení žaček 7. B na naší škole proběhla dne 28. listopadu beseda „O konci světa“. Tato akce byla pod záštitou komunikačního centra, kde se také odehrávala. Tato místnost nám posloužila z hlediska prostoru i technického vybavení. Každá žačka měla své vlastní téma či úkol, např. Barbora Žůrková zpracovala prezentaci v Powerpointu, Markéta Malinková zpracovala téma starověkých Mayů, Nikol Lukášová a Eliška Hrachovcová nás seznámily s klady a zápory konce světa, Petra Havranová nás seznámila s názory učitelů. Tato beseda určitě přínosná jak pro žáky, tak pro učitele, zase jsme se něco nového dozvěděli, popřípadě jsme si utvořili jiný úhel pohledu. Žačky odvedly skvělou práci, za kterou byly odměněny drobnými balíčky se sladkostmi.

Po této akci jsme byli pozváni na besedu vítkovského gymnázia „Tento letošní a jiné konce světa“, kterou vedl bývalý absolvent gymnázia Mgr. Marek Skarka z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně. Na besedu jsme vybrali 11 žáků ze 7. až 9. tříd, které toto téma velice zajímá. Mezi těmito žáky nechyběly ani žačky 7. B, které podobnou besedu připravili na naší škole, jak už bylo zmíněno. Naši žáci se chovali oproti jiným žákům velmi ukázněně a při besedě byli aktivní. I když beseda trvala přes hodinu, žáci byli stále pozorní a zainteresovaní. Po besedě jsme se šli s paní ředitelkou Zychovou podívat po gymnáziu. Žáky nejvíce zaujaly dvě velké tělocvičny a vůbec celá historická budova školy. Po rozhovoru, který proběhl po besedě, jsme se shodli, že byla pro nás velice přínosná. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, např. jak se liší teorie o odlišných datech údajných „konců světa“, vyvrácených teorií či předpokladů, co se může stát. Všechny nepravdivé teorie nám byly vyvráceny, a také nám bylo řečeno, že nějaký konec světa nastane, ale s největší pravděpodobností nepřijde v tomto roce.

Alžběta Hlavatá, komunikační centrum