Beseda s myslivcem

22.11.2019

V úterý  19. 11. 2019 jsme  se s dětmi ze školní družiny vydali  za panem myslivcem  Vašutem Josefem, který, je členem v místním mysliveckém  spolku  od roku 1974. Svou zapálenost  pro myslivost sdílel  společně s dětmi. Zkušený lesník  s dětmi pobesedoval  o životě lesní zvěře a její ochraně, tradicemi, signály, či důvody občasného lovu, odpovídal  i na zvídavé otázky dětí.

.Nejdříve jsme navštívili oboru s daňky, kteří byli právě po krmení, a tak jsme je  jen viděli několikrát proběhnout. Nepřišli k nám.

Více štěstí jsme měli  v ohradě s ovcemi  Kamerunskými, které děti mohly krmit suchým chlebem  z ruky  a pohladily si jejich kožíšek.

Pan myslivec  nám ukázal  své trofeje, šperky z paroží, vysvětlil nám rozdíl mezi parožím jelena, srnce, muflona či daňka.

Už máme jasno mezi  kulovnicí a brokovnicí.

Panu Vašutovi J. Patří za ochotu a milé jednání s dětmi velký dík.

Akce byla  financována  grantem města Odry

Za vychovatele: Šumberová, Pazderková

Nebyly nalezeny žádné obrázky