Akce ke Dni učitelů – „Hledá se nový Komenský“

15.04.2016

Na konci března si připomínáme výročí narození J. A. Komenského. Již několik roků se žáci na tento den těší, protože tentokrát si stoupnou před katedru oni. Tato oblíbená akce s názvem „Hledá se nový Komenský“ proběhla na naší škole ve středu 23. března.

Již pár týdnů dopředu se hlásili zájemci z řad žáků druhého stupně na post učitele do hodin v jednotlivých třídách. Obrovský zájem byl o učení u menších dětí, ale někteří odvážlivci si troufli i na své spolužáky. Nakonec byl sáhodlouhý rozvrh vypilován. Kluci a holky měli zapsáno, kdo, kde a kdy přesně učí. Aby se ve třídě „nebáli“, šli většinou po dvou, dokonce někteří i po třech. V týdnu před dnem „D“ si zaskočili za vyučujícími jednotlivých předmětů domluvit se na tom, co budou učit. Někteří si nechali poradit se skladbou hodiny, někteří zapojili vlastní invenci a někteří to, jak se říká, „odflákli“.

Tady je pár kladných postřehů našich nových kantorů:

„Prvňáčci byli ještě nadšení z každého úkolu, který jsme jim zadali.

Líbilo se mi, když děti „žraly“ každé mé slovo.

Úžasné bylo, když mi malé děti doslova visely na rtech, vůbec nevyrušovaly a s nadšením plnily vše, co jsme jim s kamarádkou připravily.

Moc se nám líbilo, jak umí holky a kluci spolupracovat, pomáhali si navzájem.

Učili jsme naši třídu 9. B a užili jsme si to, byli fajn.

Děti nás i mimo školu zdravily jako učitele.“

Ale padla i kritická slova:

„Učili jsme v šestce a bylo to strašné. Ty děti nemají žádnou úctu k dospělým – natož k nám.

Děti vyrušovaly a mluvili si sami pro sebe, jako bychom tam vůbec nebyli.“

„Noví Komenští“ si vyzkoušeli na vlastní kůži nelehký učitelský chlebíček, ale myslím si, že je nic neodradí a příští rok si akci zopakují znovu.

Mgr. Zdenka Fialová