2nd language camp I-TALC

27.05.2016

Náš tříletý mezinárodní projekt I-TALC (Innovative Technologies for Active Language Class) už běží druhým rokem a pro nás je tento rok velmi náročný, jelikož jsme hostili všechny partnerské země na druhém jazykovém kurzu u nás v ČR. Do autokempu ve Fulneku –Jerlochovicích , který jsme si zvolili jako základnu se postupně 8. května 2016 sjelo 70 studentů a 23 učitelů z Francie, Makedonie, Turecka, Řecka, Španělska, Rumunka, Litvy a samozřejmě i naši žáci z Oder. Na všechny účastníky čekal dlouho dopředu připravovaný program, abychom nejen splnili hlavní úkoly projektu, ale také ukázali něco z naší České republiky, něco málo z našich tradic a zvyků, trošku naší kuchyně, naši pohostinnost.

Všichni se sjeli do autokempu v Jerlochovicích v neděli 8. května. Většina delegací přiletěla do Prahy , ze které se přesunula vlakem do Hranic, kde na ně čekal autobus. Pouze žáci a učitelé z Rumunska a Litvy přijeli svými vlastními autobusy.

Desetidenní kemp jsme začali v pondělí ráno uvítáním a seznámením s programem, se základními pravidly kempu a rozdělením do skupin. Skupiny jsme pojmenovali po významných českých osobnostech, a tak nemohla chybět skupina Jaromíra Jágra, Petry Kvitové, krále Karla IV., J.G. Mendela, J.A. Komenského, Petra Čecha nebo třeba Krtečka. Ve skupinách byli vždy zastoupeni žáci různých národností. Odpoledne jsme si prohlédli Fulnek, navštívili památník J.A. Komenského a další krásná místa na fulneckém náměstí za skvělého doprovodu pana Pavlíčka. Úterý jsme zaměřili na umění, dopoledne jsme si vybarvovali trička s různými motivy a logy I-TALC a odpoledne naši kolegové ze školy přijeli představit své pracovní dílny, kdy si účastníci mohli vyrobit krásné šperky, svíčky či brousítka na tužky. Večer jsme uspořádali již tradiční mezinárodní kuchyni, kdy bylo možno ochutnat speciality z 8 zemí Evropy. Stálo to za to.

Středu jsme věnovali Odrám a naší škole. Všech 93 účastníků kempu strávilo celé dopoledne ve škole, kde nás mimo jiné přivítal i pan starosta Libor Helis a náš pan ředitel Josef Hladný. Došlo k představení všech delegací, předání dárků a to vše pak bylo zakončeno krátkým kulturním programem. Odpoledne jsme navštívili obě oderská muzea a kostel sv. Bartoloměje.

Ve čtvrtek nás navštívil Bear theatre z Prahy s hrou „ Murder at Wimbledon“, která se všem moc líbila a odpoledne jsme si prohlédli část areálu Dolních Vítkovic v Ostravě a pak došlo i na malé nákupy. Pátek jsme zasvětili olympijským hrám na fulneckém fotbalovém stadiónu v duchu Komenského principu „ Škola hrou“ a večer patřil národním tancům, kdy si všech 8 zemí připravilo ukázky svých tanců, mnohdy i s dovezenými kostýmy. V sobotu jsme vyzkoušeli téměř všechny atrakce v Heiparku v Tošovicích. Neděle byla odpočinková, jen společné lekce angličtiny, lekce znakové řeči či něco málo z francouzštiny či španělštiny. V pondělí mimo jazykových lekcí nám majitel kempu pan Ševčík ukázal svou farmu a večer si mohli všichni účastníci kempu vypustit svůj balónek s tajným přáním. Celodenní výlet do muzea klobouků v Novém Jičíně, muzea Tatry v Kopřivnici a na Pustevny nám zabral celé úterý. No a středa, což byl oficiálně poslední den, jsme věnovali fotografické soutěži, evaluaci celého kempu a předání certifikátů. Večer vše zakončila diskotéka. No a nastalo loučení, které se neobešlo bez slziček, nekonečných objetí a výměn facebookových profilů …..inu tak jak to má být.

A několik postřehů samotných účastníků: ,,Naše pocity z kempu jsou super. Rozmluvili jsme se více anglicky, poznali nové kamarády, rozšířili si obzory, slovní zásobu a odnesli jsme si mnoho vzpomínek. Nejvíce se nám líbilo, když studenti z Litvy a Španělska se pokoušeli mluvit česky, dále na Pustevnách a vůbec. Makedonské studenty jsme naučili pár českých slov a oni nás zase nějaká makedonské. Byla to úžasná zkušenost a určitě bychom to doporučili. “ Sára Hanselová a Bára Křižáková. 🙂

„Moje očekávání byla velká, ale nakonec to bylo ještě lepší než jsem předpokládal. Deset dnů v kempu ve Fulneku-Jerlochovicích mi dalo mi to více zkušeností než kdybych seděl ve školní lavici několik měsíců, rozšířila se mi slovní zásoba a zbavil jsem se studu komunikovat s cizími lidmi jiné národnosti. Nahlédl jsem do kultury sedmi států, ochutnal jsem úžasné kuchyně a potkal jsem báječné lidi mého věku, na které nezapomenu a doufám že se aspoň jednou s nimi zase potkám.“ Marcel Adamčík

Celá tato akce je podporována Evropskou unií, programem Erasmus+. Ale i tak by se takové obrovské setkání nedalo uspořádat bez pomoci mnoha lidí. Chtěl bych zde uvést všechny, ale pochybuji, že se mi to podaří. Moc děkujeme všem našim kolegům ze školy, kteří se aktivně podíleli na pomoci při přípravě a samotné realizaci kempu, městu Odry, panu Jakubíkovi, panu Wiltschovi, Honzovi Olšinovi za originální video, manželům Ševčíkovým jako majitelům autokempu v Jerlochovicích a jejich ochotnému personálu, městu Fulnek, panu Pavlíčkovi, památníku J.A.K. ve Fulneku, panu Palackému a firmě Tigressa, firmě Arriva a panu Fojtíkovi za pomoc s dopravou, našim vystupujícím i provádějícím žákům, Dankovi Matyášovi za hudební produkce a ozvučení, Hance Pazderkové za zdravotní péči, TJ Fulneku za pronájem hřiště, Heiparku v Tošovicích. Hlavní poděkování však patří všem účastníkům tohoto setkání, kteří svou přítomností vytvořili neopakovatelnou atmosféru, díky které si studenti i učitelé odvážejí domů nezapomenutelné zážitky. No a nakonec bych úplně nejvíc rád poděkoval svým nejbližším spolupracovníkům, Janě Olšinové a Saši Reptové.

Co se nejbližšího programu našeho projektu týká, v letošním roce nás čeká ještě hodnotící a evaluační setkání v Paříži a příští rok se všichni těšíme na třetí jazykový kurz, který se uskuteční ve španělském San Fernandu. Projekt bychom pak měli zakončit závěrečným setkáním v Istanbulu.

Za všechny Radek Hendrych – školní koordinátor projektu

Nebyly nalezeny žádné obrázky