Zápis do 1. tříd

02.05.2021

Vážení rodiče, milé děti,

také v letošním školním roce vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády a v souladu s platnými právními předpisy  doporučení pro organizaci zápisů. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude organizace přizpůsobena, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápisy k povinné školní docházce budou na naší škole probíhat v období od 1. dubna do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to formou vyplněné přihlášky zaslané na adresu školy. Zákonní zástupci žáků mohou zasílat žádosti během celého dubna.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky 28usfwk)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
  3. poštou na adresu školy
  4. osobním podáním v kanceláři školy denně od 8 – 14hod, po tel. domluvě ( 556 730 237, 739 069 159) i v jiné době s dodržením protiepidemických opatření

Tiskopisy ke stažení najdete na stránkách školy www.komenska.com v přílohách tohoto článku nebo Vám je vytiskneme v kanceláři školy.

  • Pokud dítě nastupuje v řádném termínu, vyplňujete 2 formuláře: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Zápisový lístek + přiložte prostou kopii rodného listu dítěte. Týká se i dětí odročených z loňského školního roku
  • Pokud vyřizujete pro dítě odklad školní docházky, vyplňujete pouze Žádost o odklad povinné školní docházky + je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny + potvrzení dětského lékaře

Vážení rodiče, milé děti,

děkujeme Vám předem za důvěru. Věříme, že se nám podaří ještě v tomto školním roce uskutečnit osobní setkání s Vámi ve škole. Těšíme se na Vás.

Vedení školy

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Zápisový lístek

Žádost o odklad povinné školní docházky

Procvičování se zvířátky pro budoucí prvňáčky

Další odkazy k procvičení. Bezplatně až do 30.4.2021

MIUč+ Zápis

MIUč+ Škola

Než půjdu do školy