Categories: Zaměstnanci Leave a comment

Zaměstnanci

Mgr. Josef Hladný  ředitel školy D, Z, Rj josef.hladny@komenska.com
Mgr. Radek Hendrych zástupce školy  Tv,Bi,Aj radek.hendrych@komenska.com
1.stupeň    
Mgr. Lenka Šmatelková 1.st.ZŠ tř.uč. 1.A petra.pobockova@komenska.com
Mgr. Kateřina Žůrková 1.st.ZŠ tř.uč. 1.B katerina.zurkova@komenska.com
Mgr. Petra Pobočková 1.st.ZŠ tř.uč. 2.A petra.pobockova@komenska.com
Mgr.Radomíra Pšenicová 1.st.ZŠ tř.uč. 2.B radomira.psenicova@komenska.com
Mgr. Jana Murínová 1.st.ZŠ tř.uč. 2.C jana.murinova@komenska.com
Mgr. Jarmila Hladná 1.st.ZŠ tř.uč. 3.A jarmila.hladna@komenska.com
Nikola Kudělková 1.st.ZŠ tř.uč. 3.B
Mgr. Marta Dorotíková 1.st.ZŠ tř.uč. 3.C marta.dorotikova@komenska.com
Mgr. Kateřina Lebánková 1.st.ZŠ tř.uč. 4.A katerina.lebankova@komenska.com
Mgr. Květoslava Pavlíková 1.st.ZŠ tř.uč. 4.B kvetoslava.pavlikova@komenska.com
Mgr. Václava Honyšová 1.st.ZŠ tř.uč. 4.C vaclava.honysova@komenska.com
Mgr. Miroslava Balážová 1.st.ZŠ tř.uč. 5.A miroslava.balazova@komenska.com
Mgr. Leonarda Sedláková 1.st.ZŠ tř.uč. 5.B leonarda.sedlakova@komenska.com
2.stupeň
Mgr. Zdeněk Lakomý 2.st.ZŠ tř.uč.6.A Z,Tv zdenek.lakomy@komenska.com
Mgr. Žáková Karolína 2.st.ZŠ  tř.uč.6.B Př,Z,Pč karolina.zakova@komenska.com
Mgr. Dagmar Fielhauerová        2.st.ZŠ  tř.uč.7.A Čj,Hv dagmar.fielhauerova@komenska.com
Mgr. Lenka Rudolfová             2.st.ZŠ tř.uč.7.B Př,Tv lenka.rudolfova@komenska.com
Mgr. Vladimír Chodura            2.st.ZŠ tř.uč. 7.C M,Pv vladimir.chodura@komenska.com
Mgr. Petr Dostalík 2.st.ZŠ tř.uč.8.A Fy,Pv petr.dostalik@komenska.com
Mgr. Petr Staněk 2.st.ZŠ tř.uč.8.B Bi,Z petr.stanek@komenska.com
Mgr. Alexandra Reptová 2.st.ZŠ tř.uč.9.A M,Ch alexandra.reptova@komenska.com
Mgr. Petr Marinov 2.st.ZŠ tř.uč.9.B M,Př petr.marinov@komenska.com
Netřídní učitelé
Mgr. Jana Olšinová Aj,Tv jana.olsinova@komenska.com
Mgr. Zdeňka Heryánová Aj zdenka.heryanova@komenska.com
Karin Herzmanská Vv karin.herzmanska@komenska.com
Mgr. Zdenka Fialová Čj, D zdenka.fialova@komenska.com
Mgr. Radomil Bazala M,Nj radomil.bazala@komenska.com
Bc.  Richard Blaževič Tv richard.blazevic@komenska.com
Mgr. Štrublíková Eliška Aj eliska.strublikova@komenska.com
Mgr. Markéta Fabíková Čj,Rj marketa.fabikova@komenska.com
Mgr. Ondřej Kaláb Aj ondrej.kalab@komenska.com
Asistenti pedagoga
Renata Paszková asistent pedagoga renata.paszkova@komenska.com
Lukáš Latušínský asistent pedagoga lukas.latusinsky@komenska.com
Bc. Simona Boháčová asistent pedagoga simona.bohacova@komenska.com
Iveta Klekarová asistent pedagoga iveta.klekarova@komenska.com
Barbora Šumberová asistent pedagoga barbora.sumberova@komenska.com
Ing. Monika Ratová asistent pedagoga monika.ratova@komenska.com
Milada Zhasilová asistent pedagoga milada.zhasilova@komenska.com
Bohuslava Štůralová asistent pedagoga bohuslava.sturalova@komenska.com
Projekt “ Od integrace k inkluzi“ 
Mgr. Simona Gassmannová koordinátor projektu simona.gassmannova@komenska.com
Mgr. Alžběta Hlavatá školní asistent alzbeta.hlavata@komenska.com
Bc. Radim Dresler školní asistent radim.dresler@komenska.com
Nikol Šustková školní asistent nikol.sustkova@komenska.com
Lucie Žůrková školní asistent lucie.zurkova@komenska.com
Mgr. Daniel Matyáš speciální pedagog daniel.matyas@komenska.com
Školní psycholog
Mgr. Petra Chytilová petra.chytilova@komenska.com
Školní družina
Miroslava Šumberová vedoucí  ŠD miroslava.sumberova@komenska.com
Hana Pazderková vychovatelka ŠD hana.pazderkova@komenska.com
Šárka Karolová vychovatelka ŠD sarka.karolova@komenska.com
Simona Boháčová vychovatelka ŠD simona.bohacova@komenska.com
Barbora Šumberová vychovatelka ŠD barbora.sumberova@komenska.com
Výuka náboženství
Petr Kuník náboženství
Marie Matějová Mgr. náboženství
Michal Jadavan Mgr. náboženství
Správní zaměstnanci
Pavla Zavadilová ekonomka
Monika Pavlíková sekretářka
Jaroslav Repta školník
Šárka Valíková uklizečka
Alena Oravcová uklizečka
Nikol Šustková uklizečka
Iva Chovancová uklizečka
Kateřina Vaňková uklizečka
Vlasta Šustková uklizečka
Školní jídelna
Miloš Černoch vedoucí ŠJ
Pavlína Kostková ref.strav.
Bedřiška Bartoníková kuchařka
Věra Brňáčková kuchařka
Jitka Jančová vedoucí kuchařka
Martina Ondřejová kuchařka
Jana Řepková kuchařka
Zuzana Vašutová kuchařka
Vlasta Zavadilová kuchařka
Olga Čadová kuchařka
Daniela Hendrychová kuchařka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.