Zaměstnanci

Mgr. Radek Hendrych ředitel školy    Tv,Bi,Aj radek.hendrych@komenska.com
Mgr. Alexandra Reptová zástupce ředitele    M, Ch alexandra.reptova@komenska.com
         
1.stupeň        
Mgr. Jarmila Hladná 1.st.ZŠ tř.uč. 1.A   jarmila.hladna@komenska.com
Mgr. Petra Pobočková 1.st.ZŠ tř.uč. 1.B   petra.pobockova@komenska.com
Mgr. Kateřina Lebánková 1.st.ZŠ tř.uč. 2.A   katerina.lebankova@komenska.com
Mgr. Václava Honyšová 1.st.ZŠ tř.uč. 2.B   vaclava.honysova@komenska.com
Mgr. Lenka Šmatelková 1.st.ZŠ tř.uč. 3.A   lenka.smatelkova@komenska.com
Mgr. Kateřina Hruška Horníčková 1.st.ZŠ tř.uč. 3.B   katerina.hornickova@komenska.com
Tomáš Hluchník               1.st.ZŠ tř.uč. 4.A   tomas.hluchnik@komenska.com
Mgr. Radomíra Pšenicová 1.st.ZŠ tř.uč. 4.B   radomira.psenicova@komenska.com
Mgr. Leonarda Sedláková 1.st.ZŠ tř.uč. 4.C   leonarda.sedlakova@komenska.com
Mgr. Miroslava Balážová 1.st.ZŠ tř.uč. 5.A   miroslava.balazova@komenska.com
Mgr. Hana Matějová 1.st.ZŠ tř.uč. 5.B   hana.matejova@komenska.com
Mgr. Marta Dorotíková 1.st.ZŠ tř.uč. 5.C   marta.dorotikova@komenska.com
         
2.stupeň        
Mgr. Petr Staněk 2.st.ZŠ tř.uč. 6.A Př, Z petr.stanek@komenska.com
Mgr. Jana Hanzelková 2.st.ZŠ tř.uč. 6.B Aj jana.hanzelkova@komenska.com
Mgr. Radomil Bazala 2.st.ZŠ tř.uč. 6.C M, Ch radomil.bazala@komenska.com
Mgr. Petr Marinov 2.st.ZŠ  tř.uč. 7.A M, Př petr.marinov@komenska.com
Mgr. Markéta Fabíková        2.st.ZŠ  tř.uč. 7.B Čj, Rj marketa.fabikova@komenska.com
Mgr. Zdeněk Lakomý           2.st.ZŠ tř.uč. 8.A Z, Tv zdenek.lakomy@komenska.com
Mgr. Richard Blaževič         2.st.ZŠ tř.uč. 8.B Tv richard.blazevic@komenska.com
Mgr. Dagmar Feilhauerová 2.st.ZŠ tř.uč. 9.A Čj, Hv dagmar.feilhauerova@komenska.com
Mgr. Lenka Rudolfová 2.st.ZŠ tř.uč. 9.B Př, Tv lenka.rudolfova@komenska.com
Mgr. Vladimír Chodura 2.st.ZŠ tř.uč. 9.C M, Pč vladimir.chodura@komenska.com
         
Netřídní učitelé        
Jana Olšinová   Aj, Tv   jana.olsinova@komenska.com
Mgr. Zdeňka Heryánová   Aj   zdenka.heryanova@komenska.com
Karin Herzmanská   Vv, Hv   karin.herzmanska@komenska.com
Mgr. Zdenka Fialová   Čj, D   zdenka.fialova@komenska.com
Mgr. Eliška Kucharzová   Aj   eliska.kucharzova@komenska.com
Mgr. Josef Hladný   Z, D, Rj   josef.hladny@komenska.com
Mgr. Lucie Feglerová   Čj, Vv   lucie.feglerova@komenska.com
Bc. Tomáš Kubíček       Aj, Inf   tomas.kubicek@komenska.com
Mgr. Mária Dubcová   M   maria.dubcova@komenska.com
Mgr. Petra Navrátilová   Aj   petra.navratilova@komenska.com
Mgr. Veronika Klimková   Čj, Ov   veronika.klimkova@komenska.com
         
Asistenti pedagoga        
Renata Paszková   asistent pedagoga   renata.paszkova@komenska.com
Martina Mikundová   asistent pedagoga   martina.mikundova@komenska.com
Bc. Simona Boháčová   asistent pedagoga   simona.bohacova@komenska.com
Ing. Monika Ratová   asistent pedagoga   monika.ratova@komenska.com
Milada Zhasilová   asistent pedagoga   milada.zhasilova@komenska.com
Marek Lukáš   asistent pedagoga   marek.lukas@komenska.com
Naděžda Sadková   asistent pedagoga   nadezda.sadkova@komenska.com
Marie Miková   asistent pedagoga   marie.mikova@komenska.com
Veronika Biskupová   asistent pedagoga   veronika.biskupová@komenska.com
Lucie Selivanová   asistent pedagoga   lucie.selivanova@komenska.com
Lucie Holišová   asistent pedagoga   lucie.holisova@komenska.com
Markéta Kořenková   asistent pedagoga   marketa.korenkova@komenska.com
Mgr. Barbora Marinovová   asistent pedagoga   barbora.marinovova@komenska.com
Sandra Baršová   asistent pedagoga   sandra.barsova@komenska.com
         
Školní asistenti        
Mgr. Petra Navrátilová   školní asistent   petra.navratilova@komenska.com
         
Projekt “Od integrace k inkluzi“         
Mgr. Richard Blaževič   hlavní manažer projektu   richard.blazevic@komenska.com
Mgr. Simona Gassmannová   koordinátorka projektu   simona.gasmannova@komenska.com
Mgr. Petra Králová   speciální pedagog   petra.kralova@komenska.com
Mgr. Hana Matějová   speciální pedagog   hana.matejova@komenska.com
         
Školní psycholog        
Mgr. Petra Chytilová       petra.chytilova@komenska.com
         
Školní družina        
Miroslava Šumberová   vedoucí  ŠD   miroslava.sumberova@komenska.com
Hana Pazderková   vychovatelka ŠD   hana.pazderkova@komenska.com
Bc. Šárka Karolová   vychovatelka ŠD   sarka.karolova@komenska.com
Bc. Simona Boháčová   vychovatelka ŠD   simona.bohacova@komenska.com
         
Výuka náboženství        
Petr Kuník   náboženství    
Pavel Obr   náboženství    
Anežka Schugová   náboženství    
         
Správní zaměstnanci        
Pavla Zavadilová   ekonomka   pavla.zavadilova@komenska.com
Monika Pavlíková   sekretářka   monika.pavlikova@komenska.com
Jaroslav Repta   školník    
         
Šárka Valíková   uklizečka    
Alena Oravcová   uklizečka    
Iva Chovancová   uklizečka    
Kateřina Vaňková   uklizečka    
Vlasta Šustková   uklizečka    
         
Školní jídelna        
Miloslav Černoch   vedoucí ŠJ    
Pavlína Kostková   referentka stravování    
Bedřiška Bartoníková   kuchařka    
Daniela Hendrychová   pomocná kuchařka    
Jitka Jančová   vedoucí kuchařka    
Martina Ondřejová   kuchařka    
Kateřina Vaňková   pomocná kuchařka    
Zuzana Vašutová   kuchařka    
Vlasta Zavadilová   kuchařka    
Dagmar Milátová   kuchařka a rozvoz obědů    
Svatava Velochová   pomocná kuchařka    
         
Další funkce        
Mgr. Petr Marinov   výchovný poradce   petr.marinov@komenska.com
Mgr. Lenka Rudolfová   metodik prevence   lenka.rudolfova@komenska.com
Bc. Tomáš Kubíček   ICT koordinátor   tomas.kubicek@komenska.com