Zaměstnanci

Mgr. Radek Hendrych ředitel školy    Tv, Bi, Aj radek.hendrych@komenska.com
Mgr. Alexandra Reptová zástupce ředitele    M, Ch alexandra.reptova@komenska.com
         
1.stupeň        
Mgr. Jarmila Hladná 1.st.ZŠ tř.uč. 1.A   jarmila.hladna@komenska.com
Mgr. Květoslava Pavlíková 1.st.ZŠ tř.uč. 1.B   kvetoslava.pavlikova@komenska.com
Mgr. Petra Pobočková 1.st.ZŠ tř.uč. 2.A   petra.pobockova@komenska.com
Mgr. Václava Honyšová 1.st.ZŠ tř.uč. 2.B   vaclava.honyšova@komenska.com
Mgr. Marta Dorotíková 1.st.ZŠ tř.uč. 3.A   marta.dorotikova@komenska.com
Mgr. Lenka Šmatelková 1.st.ZŠ tř.uč. 3.B   lenka.smatelkova@komenska.com
Mgr. Hana Matějová 1.st.ZŠ tř.uč. 4.A   hana.matejova@komenska.com
Mgr. Miroslava Balážová 1.st.ZŠ tř.uč. 4.B   miroslava.balazova@komenska.com
Mgr. Kateřina Lebánková 1.st.ZŠ tř.uč. 5.A   katerina.lebankova@komenska.com
Tomáš Hluchník 1.st.ZŠ tř.uč. 5.B   tomas.hluchnik@komenska.com
         
2.stupeň        
Mgr. Eliška Kucharzová 2.st.ZŠ tř.uč. 6.A Aj eliska.kucharzova@komenska.com
Mgr. Markéta Fabíková 2.st.ZŠ tř.uč. 6.B Čj, Rj marketa.fabikova@komenska.com
Mgr. Zdeněk Lakomý 2.st.ZŠ tř.uč. 7.A Z, Tv zdenek.lakomy@komenska.com
Mgr. Lenka Michelová 2.st.ZŠ tř.uč. 7.B Čj, Vz lenka.michelova@komenska.com
Jana Olšinová 2.st.ZŠ tř.uč. 7.C Aj jana.olsinova@komenska.com
Mgr. Lenka Rudolfová 2.st.ZŠ tř.uč. 8.A Př, Tv lenka.rudolfova@komenska.com
Mgr. Dagmar Feilhauerová 2.st.ZŠ  tř.uč. 8.B Čj, Hv dagmar.feilhauerova@komenska.com
Mgr. Vladimír Chodura 2.st.ZŠ  tř.uč. 8.C M, Pč vladimir.chodura@komenska.com
Mgr. Petr Staněk 2.st.ZŠ tř.uč. 9.A Př, Z petr.stanek@komenska.com
Mgr. Jana Hanzelková 2.st.ZŠ tř.uč. 9.B Aj, Rj jana.hanzelkova@komenska.com
Mgr. Richard Blaževič 2.st.ZŠ tř.uč. 9.C Tv richard.blazevic@komenska.com
         
Netřídní učitelé        
Mgr. Karolína Žáková     karolina.zakova@komenska.com
Karin Herzmanská   Vv, Hv   karin.herzmanska@komenska.com
Mgr. Zdenka Fialová   Čj, D   zdenka.fialova@komenska.com
Richard Baller   Inf   richard.baller@komenska.com
Mgr. Lucie Feglerová   Čj, Vv   lucie.feglerova@komenska.com
Mgr. Tomáš Kubíček       Aj, Inf   tomas.kubicek@komenska.com
Mgr. Jan Juřica   Nj, D   jan.jurica@komenska.com
Mgr. Petr Dostalík   F, Pč   petr.dostalik@komenska.com
Mgr. Barbora Kopřivová   Ch, Př   barbora.koprivova@komenska.com
Mgr. Tomáš Zgažar   Inf, Z, Ov   tomas.zgazar@komenska.com
Mgr. Jaroslav Ryšica   Inf   jaroslav.rysica@komenska.com
Mgr. Miroslava Sadloňová   M, Z   miroslava.sadlonova@komenska.com
Bc. Kamila Bindrová   Čj   kamila.bindrova@komenska.com
Mgr. Leonarda Sedláková   1. stupeň   leonarda.sedlakova@komenska.com
Mgr. Jana Gřešková   M, Z   jana.greskova@komenska.com
Sandra Baršová   1. stupeň   sandra.barsova@komenska.com
Mgr. Zuzana Dvořáčková       zuzana.dvorackova@komenska.com
         
Asistenti pedagoga        
Renata Paszková   asistent pedagoga   renata.paszkova@komenska.com
Martina Adamovičová   asistent pedagoga   martina.adamovicova@komenska.com
Bc. Simona Boháčová   asistent pedagoga   simona.bohacova@komenska.com
Ing. Monika Ratová   asistent pedagoga   monika.ratova@komenska.com
Milada Zhasilová   asistent pedagoga   milada.zhasilova@komenska.com
Marek Lukáš   asistent pedagoga   marek.lukas@komenska.com
Eva Slaninová   asistent pedagoga   eva.slaninova@komenska.com
Veronika Biskupová   asistent pedagoga   veronika.biskupová@komenska.com
Lucie Selivanová   asistent pedagoga   lucie.selivanova@komenska.com
Markéta Chlevišťanová   asistent pedagoga   marketa.chlevistanova@komenska.com
Bc. Nikol Papáková   asistent pedagoga   nikol.papakova@komenska.com
Bc. Iveta Honyšová   asistent pedagoga   iveta.honysova@komenska.com
Lucie Holišová   asistent pedagoga   lucie.holisova@komenska.com
Monika Ševčíková   asistent pedagoga   monca.sevcikova@komenska.com
Bc. Anežka Schugová   asistent pedagoga   anezka.schugova@komenska.com
Richard Baller   asistent pedagoga   richard.baller@komenska.com
Jana Bartoňová   asistent pedagoga   jana.bartonova@komenska.com
Nikola Sadloňová Havranová   asistent pedagoga   nikola.sadlonova.havranova@komenska.com
Dana Ondrušková   asistent pedagoga   dana.ondruskova@komenska.com
Bc. Zuzana Kubíčková   asistent pedagoga   zuzana.kubickova@komenska.com
         
Školní asistent        
Mgr. Petra Navrátilová   školní asistent   petra.navratilova@komenska.com
         
Speciální pedagogové        
Mgr. Petra Králová   speciální pedagog   petra.kralova@komenska.com
Mgr. Hana Matějová   speciální pedagog   hana.matejova@komenska.com
Mgr. Antonín Handl   speciální pedagog   antonin.handl@komenska.com
         
Školní psycholog        
Mgr. Petra Chytilová   školní psycholog   petra.chytilova@komenska.com
         
Školní družina        
Miroslava Šumberová   vedoucí  ŠD   miroslava.sumberova@komenska.com
Hana Pazderková   vychovatelka ŠD   hana.pazderkova@komenska.com
Bc. Šárka Karolová   vychovatelka ŠD   sarka.karolova@komenska.com
Bc. Simona Boháčová   vychovatelka ŠD   simona.bohacova@komenska.com
         
Výuka náboženství        
Mgr. Petr Kuník   náboženství    
Mgr. Hana Jakubíková   náboženství    
Michal Krenželok   náboženství    
         
         
         
Správní zaměstnanci        
Pavla Zavadilová   ekonomka   pavla.zavadilova@komenska.com
Monika Pavlíková   sekretářka   monika.pavlikova@komenska.com
Jaroslav Repta   školník    
         
Šárka Valíková   uklizečka    
Iva Chovancová   uklizečka    
Kateřina Vaňková   uklizečka    
Silvie Nováková   uklizečka    
Martina Černochová   uklizečka    
         
Školní jídelna        
Pavlína Kostková   vedoucí ŠJ    
Miloslav Černoch   referent stravování    
Jitka Jančová   vedoucí kuchařka    
Bedřiška Bartoníková   kuchařka    
Ivana Petřvalská   kuchařka    
Martina Ondřejová   kuchařka    
Kateřina Vaňková   kuchařka    
Zuzana Vašutová   kuchařka    
Vlasta Zavadilová   kuchařka    
Svatava Velochová   kuchařka    
Jana Lukášová   kuchařka    
Dagmar Rybaříková   rozvoz jídel    
         
Další funkce        
Mgr. Petr Marinov   výchovný poradce   petr.marinov@komenska.com
Mgr. Lenka Rudolfová   metodik prevence   lenka.rudolfova@komenska.com
Mgr. Tomáš Kubíček   ICT koordinátor   tomas.kubicek@komenska.com
Sandra Baršová   koordinátor inkluze   sandra.barsova@komenska.com
Naděžda Sadková   školní mediátor   nadezda.sadkova@komenska.com