Categories: Školní poradenské pracoviště Leave a comment

Záleží nám na dětech se speciálními vzdělávacími potřebami

Dne 23. února se na naší škole konala informativní schůzka pro rodiče dětí, jimž je poskytována speciálně-pedagogická péče.

Účelem schůzky bylo sdělit zákonným zástupcům informace stran aktuálního prospívání dětí, získat od nich zpětnou vazbu a domluvit se na formách dalšího vzdělávacího působení. To vše ve jménu lepší spolupráce mezi rodinami dětí a školou.

Výsledky anonymního dotazníkového šetření ukázaly, že zákonní zástupci mají dobré povědomí o speciálně-pedagogickém vzdělávání na ZŠ Komenského. Většinově pokládají speciálně-pedagogickou péči za prospěšnou a následné informativní schůzky na půdě školy za potřebné. Práce s dětmi ve škole nad rámec běžných standardů se jeví jako důležitá i vzhledem k tomu, že přibližně polovina rodičů nestíhá pravidelnou domácí přípravu s dětmi kvůli vlastnímu pracovnímu vytížení.

Podobné dotazníky vyplňovaly i děti. Všechny si chválí práci asistentů pedagoga, což je pro nás v souvislosti s faktem, že i zde nezanedbatelná část dětí přiznala neúčast rodičů na jejich domácí přípravě, velkým stimulem pro pokračování v započaté cestě.

Školní poradenské pracoviště

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.