WORKSHOPY IT pro místní školy

28.04.2023

Programování (Scratch, BBC micro:bit)

V měsíci dubnu proběhly na naší škole workshopy zaměřené na programování. Naši školu v rámci těchto workshopů navštívili dvakrát žáci ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odrou a jednou žáci ZŠ a MŠ Mankovice.

Obsahem prvního z workshopů, který proběhl 17. dubna pro žáky ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odrou, byl na žádost zmíněné školy, úvod do programování ve vizuálním programovacím jazyce Scratch. Žáci se v rámci workshopu seznámili s vývojovým prostředím jazyka Scratch, vkládáním a spouštěním vybraných základních bloků a úpravou jejich vstupních hodnot, tvorbou programů (tzv. scénářů) a jejich spouštěním, upravováním a optimalizací.

Obsah dalších dvou workshopů, které proběhly 24. 4. pro žáky ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odrou a 28. 4. pro žáky ZŠ a MŠ Mankovice, byl takřka totožný. Workshopy byly věnovány úvodu do programování mikropočítače BBC micro:bit V2. Žáci se tak seznámili se základními součástmi mikropočítače a s vývojovým prostředím Microsoft MakeCode, ve kterém se tyto mikropočítače programují. Vyzkoušeli si opět vkládání vybraných základních bloků a úpravu jejich vstupních hodnot, zobrazování znaků, tvarů a ikon na LED diodový displej mikropočítače, tvorbu a přehrávání zvuků a melodií a tvorbu programů, reagujících nejen na stisk tlačítek a zatřesení. Programy si rovněž žáci průběžně zkoušeli nahrávat do mikropočítačů a testovali tak jejich funkčnost a případně prováděli potřebné úpravy. Dále jsme si společně naprogramovali známou hru Kámen, nůžky, papír, kterou si žáci, po nahrání do mikropočítačů, proti sobě zahráli. V rámci workshopů byli žákům rovněž prezentováni roboti, řízení mikropočítačem BBC micro:bit V2, které z robotické stavebnice
sestavili žáci naší školy.

Zúčastnění žáci dostali po každém z workshopů certifikát o jeho absolvování a rovněž drobnou sladkou odměnu.

Děkujeme oběma školám za profesionální a plodnou spolupráci a věříme, že si žáci workshopy užili a že si z nich, kromě certifikátů, odnesli i cenné poznatky, které v budoucnu, ať už jakýmkoliv způsobem, využijí.

Workshopy byly uskutečněny v rámci pětileté udržitelnosti projektu „Rekonstrukce dvou učeben a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Komenského v Odrách“.

Za ZŠ Odry, Komenského 6,
Mgr. Tomáš Kubíček