Výzva k podání nabídky

25.05.2015
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem
„Sanace zdiva objektu ZŠ Komenského v Odrách“

Ke stažení zde.