Uzavření škol

13.10.2020
  • Nařízením vlády se ruší prezenční výuka na obou stupních základních škol s platností od 14. října do 1. listopadu 2020. Žáci se budou vzdělávat distanční formou prostřednictvím školního webu, webových stránek tříd a školních gmailů. Pro žáky, kteří nemají možnost plnit úkoly elektronicky, bude u vchodu do školy k dispozici schránka pro předávání zadaných i splněných úkolů. Distanční výuka potrvá do 23.října, poté následují podzimní prázdniny. Upozorňujeme žáky a jejich zákonné zástupce, že distanční výuka je dle novely Školského zákona povinná. Školní družina nebude v provozu.
  • Všichni žáci a zaměstnanci školy mají odhlášené obědy ve školní jídelně. Jídelna bude v provozu, v případě zájmu je třeba si obědy nahlásit v kanceláři ŠJ nejpozději do 7 hod. Můžete poobědvat v jídelně nebo si vyzvednout oběd do jídlonosičů v době  od 10.45 – 12 hod.
  • Škola bude otevřena od 7 – 13 hod. Návštěva školy v jiném čase bude možná po předchozí domluvě.
  • Rodiče žáků ve věku do 10 let, kteří budou žádat o ošetřovné, si mohou ve škole vyzvednout potvrzení (čestné prohlášení) o uzavření školy, popř. elektronicky. Kontakt na sekretariát : monika.pavlikova@komenska.com
  • ZŠ Komenského 6, Odry bude poskytovat nezbytnou péči o děti ve věku 3 -10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví apod. Pro tyto děti bude otevřena školní družina od 6.00 – 18.00.