Umění našich tatínků

14.09.2022

Výstava ,,Umění našich tatínků“

Na jaře tohoto kalendářního roku proběhla v prostorách naší školy velmi úspěšná výstava  ,,Umění našich maminek“.
Jelikož nepochybujeme o tom, že některé  děti naší školy mají velmi zručné  tatínky, chtěli bychom jim také zorganizovat malou výstavu. Výrobky  můžete nosit třídním učitelům vašich dětí v termínu od 7. – 9.11. 2022. Pokud půjde o předměty, které z důvodu  např. velkého objemu apod.  nemůžete přinést, budeme rádi za již vytištěné  fotografie ( v tomto případě prosíme o popisek, popř. jméno autora z  druhé strany fotografie).

Výstava prací proběhne odpoledne 10.11. v prvním patře ZŠ (velká budova). Jednotlivé předměty budou předány opět třídním učitelům vašich dětí  v pondělí 14.11..

Třídní učitelé předají výrobky p. uč. Katce Lebánkové, která bude výstavu instalovat.

Těšíme se na spolupráci.